ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ม.3/2

นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย์

นายเอกพล กาญจน์สำเริง