ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางชุติภากานต์ จิรพรนันท์