ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวนิยตา เมืองทิพย์