ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดี 22 พย 59
โรงเรียนวัดพิชัยยารามมีการจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี มีการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมตามที่เคยได้จัดมาแล้วการทำความดีด้วยวาจาโดยร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การจัดกิจกรรมอธิษฐาน สำรวมจิตภาวนา การแผ่เมตตา และปลูกต้นราชพฤกษ์ 1 ต้นไว้ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรัฐบาลกำหนดจัดที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำปฏิญาณตน  ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของโรงเรียนวัดพิชัยยาราม จัดขึ้น ณ บริเวณโดมริมน้ำ   โดยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2559,11:19   อ่าน 985 ครั้ง