ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา 21 พย 59
     ด้วย สำนักงานองธรรมสนามหลวง  โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้กำหนดให้นักเรียน  นักธรรม และธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสอบวัดความรู้ทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตาของคณะสงฆ์  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร และกำหนดให้โรงเรียนวัดพิชัยยารามเป็นสนามสอบของสำนักเรียนธรรมศึกษาวัดท่ายางกาลาง  โดยกำหนดสอบธรรมศึกษาช้ัน ตรี- โท - เอก ในวันจันทร์ที่ 21  พฤศจิกายน  2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.50 น. เชิญชมภาพตัวอย่างกิจกรรมในวันนั้น
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2559,11:06   อ่าน 685 ครั้ง