ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดอาคาร 100 ปี พิชัยยาราม 10 ก.ย.59
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพิชัยยาราม  ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม  ได้จัดกิจกรรมพิธีฉลองและเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและจัดหารายได้ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
กิจกรรมภายในงาน
      พิธีการทางสงฆ์ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีนายเฉลิม  มณีสุข ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และร่วมกรวดน้ำ
      กล่าวเปิดรายงาน โดย นายบรรจง โลกมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยารามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายสมศักดิ์ บุญยืน  นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม ประธานในพิธีมอบใบอนุโมทนาบัตรและมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคเงิน
       พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โดยนายเฉลิม มณีสุขและนายสมศักดิ์ บุญยืน ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดป้ายอาคารเรียน พระสงฆ์เจิมอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ประพรมน้ำมนต์ พาประธานเดินเยี่ยมชมห้องเรียนตัวอย่าง และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
      ด้านการแสดงบนเวที โดยนักเรียนโรงเรียนวัดพิชัยยารามได้เตรียมการแสดงแก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อย่างสนุกสนานตระการตา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้สละเวลาและบริจาคเงินให้แก่โรงเรียน
      ผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารเช้า และจิบน้ำชาร่วมกันโดยฝ่ายจัดเลี้ยงได้เตรียมอาหาร และเครื่องดื่มไว้คอยบริการตลอดงาน

       ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ กิจกรรมเสร็จสิ้นลงด้วยดี ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โอกาสต่อไปจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ด้วยดีดังเช่นเคยตลอดมา ขอขอบพระคุณอีกครั้ง 
   

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2559,13:49   อ่าน 1113 ครั้ง