ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 ก.ค.59
วันที1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสมดี  คชายั่งยืน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีก 2559 จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนพระราชบิดาของลูกเสือไทย โดยมีนายวัลลพ  สงวนนาม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร (ร.ร.วัดน้อมถวาย) อ.เมือง จ.ชุมพร 
ซึ่งในการนี้ ทางโรงเรียนวัดพิชัยยารามได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 1 กอง เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว เชิญชมภาพบางส่วนของกิจกรรม
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2559,10:43   อ่าน 1112 ครั้ง