ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
          มาร์ชพิชัยยาราม
      พิชัยยารามนั้นศิวิไลซ์            ชื่อเสียงเกรียงไกรยิ่งใหญ่ชั่วนิจนิรันดร์
หน้าที่พวกเราต่างช่วยกัน              ช่วยสร้างช่วยสรรค์ให้สถาบันของเรายิ่งใหญ่
      พิชัยยารามขึ้นชื่อลือเลื่อง       ชื่อหรูฟูเฟื่องกระเดื่องทั่วเเคว้นเเดนไกล
เป็นสถานศึกษาเพื่อเยาวชนไทย     นักเรียนน้อยใหญ่ตั้งใจเรียนดี
      บิดามารดาครูบาอาจารย์         เราบูชาท่านเคารพท่านในศักดิ์ศรี
พระคุณของครูที่เคยปรานี             นั้นคือความดีที่เรารักครูไม่เสื่อมคลาย
      พิชัยยารามนั้นมีวินัย              อยู่ไหนไกล้ไกลนักเรียนเก่าใหม่ทั้งหลาย
ทุกคนสามัคคีไม่มีเสื่อมคลาย        มั่นหมายเทิดศักดิ์ศรีโรงเรียนดี พิชัยยาราม