ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
ความหมายของสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   จักร      หมายถึง ความยิ่งใหญ่
   ประกายคบเพลิง    หมายถึง ปัญญา / ความเฉลียวฉลาด / ความเจริญรุ่งเรือง
   นกนางแอ่น    หมายถึง  ความอดทน / ความเพียรพยายาม / ความรับผิดชอบ / ความสามัคคี

สีประจำโรงเรียน   " น้ำเงิน- ขาว "

สีน้ำเงิน   หมายถึง   ความเข้มแข็ง
สีขาว       หมายถึง   ความบริสุทธิ์